Tp.HCM tách diện tích đất ở và đất giao Nhà nước tại các dự án chung cư

Ảnh minh hoạ

UBND thành phố vừa chấp thuận chủ trương xác định diện tích đất ở, diện tích đất bàn giao cho Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ tài chính với dự án xây chung cư.

Với dự án đã được chấp thuận đầu tư, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Sở TN&MT dựa vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và quy định của pháp luật để xác định diện tích đất ở, diện tích đất công trình công cộng mà chủ đầu tư phải bàn giao cho cơ quan Nhà nước chuyên ngành. Đây sẽ là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tp.HCM tách diện tích đất ở và đất giao Nhà nước tại các dự án chung cư-1

Sở TN&MT dựa vào đồ án quy hoạch chi tiết và quy định của pháp luật để xác định diện tích đất ở, đất công trình công cộng mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà nước

Với trường hợp mà thủ tục chấp thuận đầu tư đã được giải quyết, Sở Xây dựng phối hợp với Sở GTVT xác định trong tờ trình và chấp thuận đầu tư dự án. Dự án phát triển nhà ở được chấp thuận theo hướng chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm bàn giao công trình công cộng có sự tách biệt với khuôn viên khu đất xây chung cư, có kết nối với hạ tầng chung khu vực và phục vụ cư dân trong và ngoài tòa chung cư cho cơ quan Nhà nước sau khi việc đầu tư xây dựng đã hoàn chỉnh.

Cơ sở để xác định diện tích đất các công trình công cộng bàn giao cho Nhà nước, diện tích đất được cấp giấy chứng nhận là quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, bản đồ phân lô do Sở TN&MT duyệt. Việc này chỉ tiến hành sau khi UBND thành phố quyết định giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ thỏa thuận hình thức điều tiết nhà ở xã hội tại dự án với chủ đầu tư khi giải quyết chấp thuận đầu tư và xác định hình thức thực hiện trong quyết định chấp thuận đầu tư.

(Theo Báo Xây dựng Online) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *