Mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo tiêu chuẩn bao gồm các điều khoản gì? Chuẩn bị tốt các thủ tục thuê phòng hội trường tổ chức hội thảo sẽ giúp sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.  Xem ngay mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo mới nhất 2023 tại Vplace dưới đây.  

mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo
mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo

Thuê phòng hội thảo tại Hà Nội uy tín giá rẻ 2023

Mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo là gì?

Mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo là văn bản ghi nhận thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê tổ chức hội thảo. Đây là dạng hợp đồng có giá trị ngắn hạn, phát sinh tùy vào thời điểm và nhu cầu tổ chức. Đôi khi, hợp đồng thuê hội trường, phòng hội thảo sẽ được ký định kỳ cho các sự kiện diễn ra cố định. 

Mẫu hợp đồng thuê hội trường để làm gì?

Hợp đồng cho thuê hội trường là điều kiện cần thiết khi bạn muốn thuê bất cứ không gian nào để tổ chức sự kiện. Mẫu hợp đồng này sẽ đảm bảo bên cho thuê cung cấp đầy đủ các điều kiện cần như không gian, bàn ghế, thiết bị âm thanh – ánh sáng, công cụ trình chiếu,… Đồng thời, bên thuê sẽ có trách nhiệm chi trả đúng với chi phí đã thỏa thuận. Người tham dự hội thảo cũng cần tuân thủ các nguyên tắc giữ gìn cơ sở vật chất khi sử dụng phòng. 

Xem giá thuê hội trường của Vplace tại đây

Mẫu đơn thuê hội trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…..tháng….năm….

 Hợp đồng thuê hội trường

số:……/HĐ…..(1)

– Căn cứ vào Luật Dân sự 2015;

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên,

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……tại……(2)

Địa chỉ:…

Chúng tôi gồm:…

Bên A (Bên cho thuê):…(3)

Sinh ngày                      :…(4)

CMTND/CCCD số       :…(5)

Cấp ngày                       :…(6)

HKTT                            : …(7)

Điện thoại                      :…(8)

Bên B (Bên thuê):…(9)

Mã số thuế                     :……(10)

Địa chỉ điện thoại          :……(11)

Đại diện                         :………(12)

Chức vụ                         :………(13)

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê hội trường với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho thuê, và Bên B đồng ý thuê phòng tại địa chỉ:(14)………..với mục đích để làm hội trường tổ chức khóa hội thảo với đầy đủ những đặc điểm sau đây:

– Phòng số:………….Tầng:……(15)

– Diện tích:……m2 mặt sàn; rộng……..dài…(16)

– Có một bàn dài đón khách ngoài hội trường

– Có màn chiếu, có mic (có ít nhất 03 mic không dây), 01 bục phát biểu tình trạng nguyên vẹn.

– Đủ số lượng ghế cho khoảng…..người (17)

– Có internet và đảm bảo chạy ổn định khi số lượng truy cập vào mạng cùng lúc là…….máy (18)

– Hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh phải đảm bảo chất lượng.

Điều 2: Thời gian thực hiện

Thời gian thuê: …. kể từ ngày…./……/…….đến ngày…./…./…(19)

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

– Sau khi cả hai bên cùng nhau ký kết xong hợp đồng. Bên B sẽ đặt cọc….% giá trị hợp đồng cho Bên A. Cụ thể, số tiền cọc là:……(20)

(Bằng chữ:………………………. )

– Số tiền còn lại Bên B sẽ thanh toán cho Bên A khi thực hiện xong hợp đồng.

– Trong thời gian cho Bên B thuê, Bên A phải đảm bảo người ở địa điểm thuê. Để có thể theo dõi, giám sát và khắc phục sự cố kịp cho Bên B khi xảy ra lỗi kỹ thuật: âm thanh, ánh sáng,…(21)

– Sau khi hết thời hạn thuê Bên B trả phòng, nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng tài sản thì Bên B phải có trách nhiệm bồi thường cho Bên A. Trách nhiệm bồi thường chỉ phát sinh không quá (22)……… kể từ thời điểm Bên B trả phòng cho Bên A

Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán

4.1. Mức giá

Tổng giá trị hợp đồng:………(23)

(Bằng chữ:…………………………….)

4.2. Phương thức thanh toán (24)

Bên A thanh toán phí dịch vụ cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tên tài khoản:……

Số tài khoản:……

Mở tại:……

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của hai bên 

5.1.Trách nhiệm của Bên A:

– Đảm bảo đầy đủ số lượng cũng như chất lượng của hội trường như theo thỏa thuận tại Điều 1.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B

– Đảm bảo tính hợp pháp của địa chỉ cho thuê

5.2.Trách nhiệm của Bên B

– Sử dụng phòng đúng mục đích theo hợp đồng

– Không khoan, đục tường, phá dỡ hoặc xây cất thêm

– Không được tự ý cho người khác thuê, không sang nhượng khi chưa có sự đồng ý của bên cho thuê.

– Thanh toán tiền nhà theo đúng thời hạn đã ký trong hợp đồng.

Điều 6: Phạt vi phạm (25)

Trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

– Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán:….VNĐ

– Vi phạm về đối tượng của hợp đồng:…VNĐ

– Vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng:….VNĐ

Nếu có sự thay đổi dẫn đổi hợp đồng không có khả năng thực hiện được thì một trong hai bên phải thông báo với bên còn lại để cùng nhau bàn bạc, thảo luận.  Trường hợp Bên B muốn hoãn, thay đổi hoặc hủy hợp đồng thì phải báo cho bên A trước…..ngày khi đó Bên B sẽ phải chịu ….% giá trị của hợp đồng.

Trong thời gian…… ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, Bên B phải thanh toán đầy đủ cho Bên A hợp đồng đã được hai bên thỏa thuận. Sau thời gian nói trên số tiền trả chậm sẽ được cộng thêm lãi suất Ngân hàng theo thời điểm hiện tại cho đến ngày Bên B thanh toán hết tiền cho Bên A.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn theo quy định trong hợp đồng

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

– Một trong hai bên vi phạm các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng

– Quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến không thể thực hiện được hợp đồng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Bên nào thực hiện sai bên đó phải chịu trách nhiệm. Gây thiệt hại phải bồi thường. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đầu tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên có lỗi (gây thiệt hại) phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến vụ kiện mà bên bị thiệt hại phải bỏ ra trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp cũng như các tổn thất do ảnh hưởng của việc kiện cáo.

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng (26)

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký tức ngày…./…./…..

– Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản;

– Hợp đồng này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

– Các bên đã đọc, hiểu rõ nội dung của Hợp đồng này và cùng tự nguyện ký tên, đóng dấu xác nhận dưới đây.

    Đại diện Bên A                                                                     Đại diện Bên B

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn thảo

(1): Điền số hợp đồng

(2): Điền ngày, tháng, năm địa điểm ký kết hợp đồng

(3): Điền tên bên cho thuê ( Bên A)

(4): Điền ngày, tháng, năm sinh của bên cho thuê

(5): Điền số CMND/ CCCD và ngày cấp, nơi cấp của bên cho thuê

(6): Điền hộ khẩu thường trú của bên cho thuê

(7): Điền số điện thoại của bên cho thuê

(8): Điền tên bên  thuê ( Bên B)

(9) : Điền mã số thuế của bên  thuê

(10): Điền địa chỉ đại diện của bên  thuê

(11): Điền hộ khẩu thường trú của bên thuê

(12): Điền tên người đại diện của bên thuê

(13): Điền tên chức vụ của người đại diện của bên thuê

(14) (15) (16) (17) (18) :  Điền địa chỉ cho thuê với những thông tin sau: địa chỉ cho thuê; số phòng cho thuê; tầng; diện tích mặt sàn; số lượng ghế…

(19): Điền thời gian thực hiện hợp đồng

(20) (21) (22) : Điền những nội dung về thực hiện hợp đồng như: số tiền đặt cọc và những thỏa thuận khác

(23) (24): Điền giá cả và phương thức thanh toán bao gồm: tổng giá trị hợp đồng; phương thức thanh toán ( do các bên tự thỏa thuận) nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì cần cung cấp thông tin về tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng

(25): Điền mức phạt vi phạm khi các bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng ( do các bên tự thỏa thuận)

(26): Điền ngày, tháng, năm hiệu lực của hợp đồng

Lưu ý: Các nội dung trong hợp đồng do các bên tự thỏa thuận tuy nhiên không được trái với pháp luật và đảm bảo những điều khoản cơ bản sau:

– Thứ nhất, về thông tin cơ bản của các bên

– Thứ hai, về quyền và trách nhiệm của các bên

+ Trách nhiệm của Bên A:

+ Đảm bảo đầy đủ số lượng cũng như chất lượng của hội trường như theo thỏa thuận.

+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B

+ Đảm bảo tính hợp pháp của địa chỉ cho thuê

– Trách nhiệm của Bên B

+  Sử dụng phòng đúng mục đích theo hợp đồng

+ Không khoan, đục tường, phá dỡ hoặc xây cất thêm

+ Không được tự ý cho người khác thuê, không sang nhượng khi chưa có sự đồng ý của bên cho thuê.

+ Thanh toán tiền nhà theo đúng thời hạn đã ký trong hợp đồng.

– Thứ ba, về phạt vi phạm

Trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

– Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán:….VNĐ

– Vi phạm về đối tượng của hợp đồng:…VNĐ

– Vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng:….VNĐ

Nếu có sự thay đổi dẫn đổi hợp đồng không có khả năng thực hiện được thì một trong hai bên phải thông báo với bên còn lại để cùng nhau bàn bạc, thảo luận.  Trường hợp Bên B muốn hoãn, thay đổi hoặc hủy hợp đồng thì phải báo cho bên A trước…..ngày khi đó Bên B sẽ phải chịu ….% giá trị của hợp đồng.

Trong thời gian…… ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, Bên B phải thanh toán đầy đủ cho Bên A hợp đồng đã được hai bên thỏa thuận. Sau thời gian nói trên số tiền trả chậm sẽ được cộng thêm lãi suất Ngân hàng theo thời điểm hiện tại cho đến ngày Bên B thanh toán hết tiền cho Bên A.

– Thứ tư, về chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn theo quy định trong hợp đồng

– Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

– Một trong hai bên vi phạm các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng

– Quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến không thể thực hiện được hợp đồng.

– Thứ năm, về giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Bên nào thực hiện sai bên đó phải chịu trách nhiệm. Gây thiệt hại phải bồi thường. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đầu tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên có lỗi (gây thiệt hại) phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến vụ kiện mà bên bị thiệt hại phải bỏ ra trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp cũng như các tổn thất do ảnh hưởng của việc kiện cáo.

– Thứ sáu, về hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký tức ngày…./…./…..

– Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản;

– Hợp đồng này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

– Các bên đã đọc, hiểu rõ nội dung của Hợp đồng này và cùng tự nguyện ký tên, đóng dấu xác nhận dưới đây.

(Nguồn: Luật dân sự 2015)

Bảng giá cho thuê hội trường Vplace

Tham khảo ngay hệ thống cho thuê địa điểm tại Hà Nội của Vplace đi kèm bảng giá chi tiết cho các loại hội trường chúng tôi đang cung cấp:

Liên hệ ngay với Vplace để được tư vấn về mẫu hợp đồng thuê phòng hội thảo uy tín tại Hà Nội. Với hệ thống cho thuê hội trường hoạt động lâu năm, Vplace hân hạnh mang lại không gian hội thảo chuyên nghiệp, ấn tượng nhất.

📌 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM

 • 🏠 Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 • Trụ sở chính: Số 50, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 • 📞 Hotline trực 24/24: 0353 81 33 88
 • ✉ Email: Vplace.vn@gmail.com
 • 🌐 Website:[ https://vplace.vn/](https://vplace.vn/)

📌 Mạng xã hội của Vplace

 • 👉 Facebook:[ https://www.facebook.com/vplace.pg](https://www.facebook.com/vplace.pg)
 • 👉 Twitter:[ https://twitter.com/hoitruongvplace](https://twitter.com/hoitruongvplace)
 • 👉 Instagram:[ https://www.instagram.com/vplace.vn/](https://www.instagram.com/vplace.vn/)
 • 👉 Pinterest:[ https://www.pinterest.com/vnvplace/](https://www.pinterest.com/vnvplace/)
 • 👉Youtube:[ https://www.youtube.com/channel/UCWALKGG-I_sBla2E0X1pKKw](https://www.youtube.com/channel/UCWALKGG-I_sBla2E0X1pKKw)
 • 👉 Linkedin:[ https://www.linkedin.com/today/author/hoi-truong-vplace/](https://www.linkedin.com/today/author/hoi-truong-vplace/)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *