Khánh Hòa siết chặt, rà soát các khách sạn chưa được cấp sao

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà nhằm tăng cường quản lý dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh trong văn bản vừa mới ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh đối với các khách sạn trên địa bàn tỉnh chưa được cấp tiêu chuẩn saonhưng quảng cáo, niêm yết sao để thu hút khách du lịch;

Tổng hợp tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra thông tin loại hạng của cơ sở kinh doanh trước khi duyệt hồ sơ kê khai giá để khách du lịch biết, lựa chọn giá theo đúng hạng sao.

UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ chấp nhận việc kê khai thuế theo giá thực hiện khuyến mại đối với các đơn vị có gửi hồ sơ thông báo khuyến mại về Sở Công Thương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, qua kiểm tra 10 khách sạn có tiêu chuẩn sao, chỉ có 5 khách sạn đã được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn sao (hạng sao). Các khách sạn có giá bán thực tế thấp hơn giá niêm yết, chỉ đạt khoảng 56% giá kê khai với Sở Tài chính.

Việc khách sạn chưa đạt tiêu chuẩn sao sai thực tế, chưa làm thủ tục cấp sao nhưng quảng cáo 2 sao, 3 sao, 4 sao. Công suất phòng tại thời điểm kiểm tra thấp, chỉ đạt 45%; các khách sạn đang có chương trình khuyến mại để thu hút khách nhưng chỉ có 1 khách sạn gửi hồ sơ thông báo khuyến mại đến Sở Công Thương.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *