HÀ NỘI ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH LUẬT ĐỂ “GỠ VƯỚNG” CẢI TẠO CHUNG CƯ CŨ

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ ra sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư về nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, lãnh đạo TP cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung Luật phù hợp với tình hình thực tiễn, cơ chế đặc thù với các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ…

Vừa qua, Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội Khóa XIV đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát cho biết, mục tiêu của Đoàn giám sát là tìm hiểu hiệu quả của cơ chế chính sách hiện hành, quá trình triển khai thực hiện và những khó khăn, tồn tại trong thực tiễn, từ đó đề xuất những kiến nghị để thực hiện Luật tốt hơn.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, thực hiện quy định của Luật Đất đai 2013, TP đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành các văn bản quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến các lĩnh vực như tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; đấu giá quyền sử dụng đất; quy định giá các loại đất…

Liên quan tới công tác quản lý quy hoạch đô thị, UBND TP. Hà Nội đã ban hành các văn bản về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án, quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị.

Đồng thời, qua quá trình triển khai thực hiện, TP xác định một số khó khăn, hạn chế mà điển hình là sự chồng chéo, chưa đồng bộ giữa các luật như Luật Đất đai và Luật Đầu tư về nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư.

Trong khi đó, quy định về các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất cũng chưa được rõ ràng; việc xác định giá đất cụ thể của một dự án còn nhiều vướng mắc…

Để giải quyết thực trạng trên, UBND TP. Hà Nội đã có những đề xuất, góp ý với Đoàn giám sát đóng góp vào quá trình sửa chữa, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan…

Mặt khác, TP. Hà Nội cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai; đẩy nhanh quy trình, thủ tục thẩm định dự án để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai dự án, hoàn thành, đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư…

UBND TP. Hà Nội cũng kiến nghị điều chỉnh một số nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn Luật phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng cơ chế đặc thù đối với các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

(Theo Tienphong.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *