Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị triển khai một số tuyến cao tốc Bắc – Nam

Mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, yêu cầu các bộ ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam…

Theo Văn phòng Chính phủ, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi một số đoạn và trình Thủ tướng về phần vốn đầu tư của Nhà nước.

Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và UBND các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai dự án để bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8668/VPCP-KTTH ngày 11/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và đoạn Phan Thiết – Dầu Giây theo hình thức PPP.

cao-toc-bac-nam

Bên cạnh đó, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án của 5 dự án nhóm 2 (đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu, đoạn Nha Trang – Cam Lâm, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết), phải khẩn trương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ và tổ chức triển khai bảo đảm đúng mục tiêu, kế hoạch, tiến độ.

Về vấn đề hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới theo quy định.

Về vấn đề xác định chi phí dự phòng trượt giá, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng có hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giai đoạn khai thác của các dự án cao tốc Bắc – Nam đầu tư theo hình thức PPP làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

(Theo VnEconomy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *